Відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації

Відбулося засідання методичного об*єднання вчителів зарубіжної літератури

Робота методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури району розпочалася з організаційного засідання 9 вересня 2019 року, під час якого вчителі обрали голову м/о, обговорили структуру та форми методичної роботи на 2019-2020н.р., обрали учасників творчої групи.

У 2019-2020 н.р. методоб’єднання працюватиме над методичною проблемою «Формування ключових і предметних компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури в умовах реформування освіти».

Методоб’єднання поставило перед собою такі завдання: на засіданнях продовжити обговорення нового Державного стандарту середньої освіти, який ґрунтується на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, враховує вікові особливості психофізичного розвитку дитини на кожному з рівнів освіти, орієнтується на здобуття школярами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності; проаналізувати навчально-методичне забезпечення викладання зарубіжної літератури за оновленими програмами; вивчати та впроваджувати в практику досягнення перспективного педагогічного досвіду; залучати вчителів до участі у фахових та інших конкурсах, круглих столах та інших формах методичної роботи.

 « повернутися до списку новин