Відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації

Інформаційно-методичний центр освіти

Інформаційно-методичний центр освіти (ІМЦО) є одним із структурних підрозділів відділу освіти Самбірської РДА.

Районний    методичний   центр   є науково-методичною    установою,   яка,   відповідно   до   чинного законодавства,  здійснює  науково-методичне  забезпечення   системи загальної середньої та дошкільної освіти району,  підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників у  період  між  курсами  підвищення  кваліфікації.

Метою діяльності методкабінету (центру) є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

Методисти інформаційно-методичного центру освіти:

Шуберляк Наталія Володимирівна

Савка Зоряна Михайлівна

Паславська Ольга Іванівна

Яремко Наталія Ігорівна

Каут Наталія Миколаївна

Груца Галина Ярославівна

Робота колективу методичного центру спрямована на мотивацію педагогічних кадрів на розвиток творчості, підвищення професійної майстерності, впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій, науково-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю, а, отже, на створення в районі освітнього розвивального простору, в якому максимально буде реалізовуватися потенціал учнів і вчителів.